Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

3 ώρες

Παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγηση

45λεπτά

Η φάση αυτή μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:

α) Στο πρώτο μέρος, με συνολική διάρκεια 30 λεπτών (5 λεπτά για κάθε ομάδα),  οι μαθητές παρουσιάζουν (με χρήση βιντεοπροβολέα) στην ολομέλεια της τάξης τις εργασίες που εκπόνησαν κατά την προηγούμενη φάση.

β) Στο δεύτερο μέρος, με συνολική διάρκεια 15 λεπτών, οι μαθητές επιλύουν με διάλογο  τυχόν απορίες που τους δημιουργήθηκαν κατά την παρουσίαση των εργασιών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Τέλος, καλούνται από τον διδάσκοντα να καταγράψουν σε διαδικτυακή αφίσα (π.χ.  padlet) μία πληροφορία που τους εντυπωσίασε για κάθε  θέμα που παρουσιάστηκε (ιστορία αγώνων, διεξαγωγή τους, αθλήματα- αθλητές, αξίες των αγώνων, αποτύπωσή τους στην τέχνη, σύμβολα αγώνων). Συνολικά ο κάθε μαθητής θα καταγράψει 6 προτάσεις. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα να διαπιστώσει το βαθμό κατανόησης του όλου εγχειρήματος από τους μαθητές.

**Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές, προτείνεται η αφίσα να είναι  ανοιχτή μπροστά στους υπολογιστές των μαθητών έχοντας ταξινομημένα τα έξι θέματα.   


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2434