Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στο μάθημα της ιστορίας της Α' Γυμνασίου και συγκεκριμένα στο Δ' κεφάλαιο, 6η ενότητα "πανελλήνιοι δεσμοί".Βασική ιδέα  είναι σε πρώτο επίπεδο η  γνωριμία των μαθητών με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαιότητα ως πανελλήνιο δεσμό και σε δεύτερο επίπεδο η διαπίστωση των ομοιοτήτων και κυρίως των διαφορών των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων με τους σύγχρονους μέσα από συγκριτική διερεύνησή τους. Αναλυτικότερα, οι μαθητές καλούνται- εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά- να διερευνήσουν την ιστορία των αγώνων, τη διεξαγωγή τους, τα πρόσωπα που συμμετέχουν ενεργά σ' αυτούς, τις διαχρονικές αξίες  που τους διέπουν, την αποτύπωσή τους στην τέχνη και τέλος τα σύμβολα των Ολυμπιακών Αγώνων εστιάζοντας κυρίως στον "Ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων" -κείμενο που εμπεριέχεται στο βιβλίο της Λογοτεχνίας της Α'  Γυμνασίου και προτείνεται να διδαχθεί κατά την ίδια χρονική περίοδο με την αντίστοιχη ενότητα της ιστορίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας των μάθητών θα παρουσιαστούν στην ολομέλεια της τάξης σε μορφή ψηφιακής παρουσίασης( ppt) και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του σχολείου. Επίσης, είναι δυνατό να προβληθούν κατά τη διάρκεια αθλητικών δράσεων που διοργανώνονται στο σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς.Η διάρκεια του σεναρίου προβλέπεται να είναι 3 διδακτικές ώρες από τις οποίες οι δύο πρώτες προτείνεται να είναι συνεχόμενες. 

Προϋποθέσεις: 

  • δημιουργία προγράμματος παρουσίασης
  • γνώση εκπόνησης ψηφιακής αφίσας 

Βιβλιογραφία

  • Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Β’ (Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1971)
  • Gruben G., Ιερά και ναοί  της αρχαίας Ελλάδας , εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2000
  • Mosse Cl., H αρχαϊκή  Ελλάδα, Μ.Ι.Ε.Τ., μετ.Σ. Πασχάλη, Αθήνα, 2001
  • Wilcken U.,Αρχαία ελληνική Ιστορία, μετ. Ι. Τουλουμάκου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1976

Δικτυογραφία

 

 

 

 

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται η επαφή των μαθητών με έναν από τους σημαντικότερους - παγκοσμίως- θεσμούς, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα από συγκριτική επεξεργασία των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων θα δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να διαπιστώσουν τα συνεκτικά και διασπαστικά στοιχεία μεταξύ τους.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Θεσμοί, πολιτική οργάνωση >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Εισαγωγή στο σενάριο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Διερεύνηση και επεξεργασία του ψηφιακού υλικού
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Δημιουργία τελικού ψηφιακού προϊόντος
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα Η/Υ
Παρουσίαση των εργασιών και αξιολόγηση
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως έναν από τους πανελλήνιους δεσμούς της αρχαιότητας
Να διαπιστώσουν διαφορές των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων με τους σύγχρονους
Να έρθουν σε επαφή με τις διαχρονικές αξίες που διέπουν το πνεύμα του Ολυμπισμού
Να συνειδητοποιήσουν τη συμβολή των Ολυμπιακών Αγώνων στη συναδέλφωση των ανθρώπων και των λαών
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ολυμπιακοί αγώνες, αρχαιότητα, σύγχρονη εποχή, σύγκριση, διεξαγωγή, αθλητές, αξίες, τέχνη, ύμνος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, βιντεοπροβολέας, web2 εργαλεία, μηχανή αναζήτησης.

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.