Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

3 ώρες

Διερεύνηση και επεξεργασία του ψηφιακού υλικού

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias_7.docx 2o_fyllo_ergasias_10.docx 3o_fyllo_ergasias_5_3.docx 4o_fyllo_ergasias_3_1.docx 5o_fyllo_ergasias_2_1.docx 6o_fyllo_ergasias_1_1.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά (σε 6 ομάδες των 3 ή 4 ατόμων) με στόχο να συγκεντρώσουν το υλικό που απαιτείται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Αναλυτικότερα, η 1η ομάδα θα διερευνήσει και θα επεξεργαστεί ψηφιακό υλικό που αφορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαίας και σύγχρονης εποχής εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Η 2η ομάδα θα ασχοληθεί με τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στη διεξαγωγή τους, η 3η ομάδα θα ερευνήσει τα αθλήματα των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και θα συγκεντρώσει πληροφορίες για τους αθλητές, η 4η θα ανιχνεύσει τις αξίες που διέπουν διαχρονικά τους αγώνες, καθώς και τη διαστρέβλωση που υφίστανται- κυρίως σήμερα. Η 5η ομάδα θα ασχοληθεί με την αποτύπωση των ολυμπιακών αγώνων στην τέχνη και η 6η θα διερευνήσει τα σύμβολα των ολυμπιακών αγώνων και κυρίως τον "Ύμνο των Ολυμπιακών Αγώνων". Οι μαθητές αξιοποιούν το ψηφιακό υλικό που δίνεται στη συνέχεια ακολουθώντας  τις οδηγίες που τους δίνονται στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

 


αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η μηχανή του χρόνου

το υλικό του βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί από τις 1-5 ομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων φύλλων εργασίας

ιστορία σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων


τέλεση σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων


σημασία τέλεσης σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων


ιδιαίτερες κατηγορίες ολυμπιακών αγώνων


διεξαγωγή σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων


Σύγχρονα ολυμπιακά Αγωνίσματα


βραβεύσεις - τιμές αθλητών


Αξίες ολυμπιακών αγώνων


σύμβολα ολυμπιακών αγώνων


Αρχαίοι και σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες


ολυμπιακοί αγώνες


έκτροπα ολυμπιακών αγώνων


Ύμνος Ολυμπιακών Αγώνων


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός » έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2432