Τοιχογραφίες μινωικού πολιτισμού

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Τοιχογραφίες μινωικού πολιτισμού

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό προσφέρεται για να μπορέσουν οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν, να εξερευνήσουν, να μελετήσουν τις μινωικές τοιχογραφίες και να τις αναγνωρίζουν ανάμεσα σε τοιχογραφίες άλλων περιοχών ή πολιτισμών. Επίσης να μάθουν να  εκτιμούν τη διαχρονική αξία τους, γιατί αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Τέχνης ενός μεγάλου και αξιόλογου πολιτισμού, του Μινωικού. Τέλος τους δίνεται η δυνατότητα να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κι αυτοί τις δικές τους τοιχογραφίες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μινωικές τοιχογραφίες κοσμούν το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία παγκοσμίως. Οι τοιχογραφίες αυτές χαίρουν το θαυμασμό και την εκτίμηση από τους χιλιάδες περιηγητές που τις επισκέπτονται κάθε χρόνο. Θα πρέπει λοιπόν και οι μικροί μας μαθητές να γνωρίσουν τις τοιχογραφίες αυτές και να μάθουν να εκτιμούν τα απομεινάρια του πολιτισμού τους. Στο βιβλίο ιστορίας του Δημοτικού υπάρχουν πολύ σύντομες αναφορές για τις τοιχογραφίες  στην Ενότητα του μινωικού πολιτισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Προϊστορία > Κεραμική, Πλαστική, Ζωγραφική >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Επίσκεψη στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
στο εργαστήριο πληροφορικής ή στη σχολική τάξη ή στο ίδιο το αρχαιολογικό Μουσείο
Σχετικά με τις τοιχογραφίες
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
εργαστήριο πληροφορικής ή σχολική τάξη
Κατασκευή μινωικών τοιχογραφιών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να γνωρίσουν τις μινωικές τοιχογραφίες και να τις εκτιμήσουν.
Να αντλούν πληροφορίες για τις τοιχογραφίες τόσο από εικόνες όσο και από υπερκείμενα στο διαδίκτυο.
Να αναγνωρίζουν, να ονοματίζουν και να περιγράφουν τις μινωικές τοιχογραφίες.
Να μάθουν να ανπαραγάγουν δικές τους τοιχογραφίες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Τοιχογραφίες, Μινωικός πολιτισμός, Μινωική Κρήτη, τέχνη, Ιστορία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ, προβολικό μηχάνημα, εργαστήρι πληροφορικής, σχολική τάξη, εκτυπωτής, μέσο μεταφοράς,

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τοιχογραφίες μινωικού πολιτισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.