Φάση Σεναρίου

Χημεία (Γυμνάσιο)

Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.

1 ώρα

Εκτενέστερη επεξεργασία - Αξιολόγηση

8λεπτά

Οι μαθητές παραμένουν στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στην 1η φάση του σεναρίου. Ο καθηγητής παρουσιάζει τα μοριακά μοντέλα του αζώτου, του νιτρικού οξέος και του σαλικυλικού οξέος. Στη συνέχεια παίζει με τους μαθητές παιχνίδι με τις κάρτες διαλόγου και τα προσομοιώματα. Να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις στις κάρτες διαλόγου περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Ως εργασία στο σπίτι οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν στις υπόλοιπες δραστηριότητες  που έχουν δομηθεί με τα εργαλεία της πλατφόρμας οι οποίες παρουσιάζουν διαβαθμισμένη δυσκολία.

Τέλος προαιρετικά οι μαθητές μπορούν να παίξουν το παιχνίδι μνήμης με τη χρήση ομοίων καρτών.


Κάρτες διαλόγου


Μοριακό μοντέλο νιτρικού οξέος

Όταν δείτε το μήνυμα «Do you want to run this application?» κάντε κλικ στο «Run»

Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η μηχανή «java» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε

Προσομοίωμα αζώτου


Μοριακό μοντέλο σαλικυλικού οξέος

Όταν δείτε το μήνυμα «Do you want to run this application?» κάντε κλικ στο «Run»

Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η μηχανή «java» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε

2η Ερώτηση


3η Ερώτηση


1η Ερώτηση


Παιχνίδι μνήμης

Υπάρχουν 18 κάρτες. Ανά δύο οι κάρτες παρουσιάζουν το ίδιο μοριακό μοντέλο μιας ουσίας. Προσπάθησε να βρεις τα ίδια μοριακά μοντέλα. Κερδίζει αυτός που πετυχαίνει να βρει τις ίδιες κάρτες με τα λιγότερα γυρίσματα στο μικρότερο χρόνο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Άτομα και μόρια. Προσομοιώματα.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2573