Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

3 ώρες

Δημιουργία

65λεπτά

Στο στάδιο αυτό οι ομάδες των μαθητών εργάστηκαν βάσει των αποφάσεων του προηγούμενου σταδίου.


Ο ρομποτικός ανεμόμυλος

Εικόνα 3

Ο ανεμόμυλος που δημιούργησε ομάδα μαθητών

Δουλεύοντας...

Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε από την ομάδα μαθητών που ήταν υπεύθυνη για τη φωτογράφηση / βιντεοσκόπηση των συμμαθητών τους με το πρόγραμμα Windoes Movie Maker και παρουσιάζει μερικά στιγμιότυπα από τη δουλειά των μαθητών.

Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2654