Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες

3 ώρες

Παρουσίαση

15λεπτά

Οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης. Ακολούθησε αξιολόγηση μέσα από συζήτηση τόσο ως προς την επίτευξη των στόχων των αρχικών επιμέρους ενοτήτων του θέματος, όσο και ως προς την ομαδική εργασία που πραγματοποιήθηκε (αποτελεσματικότητα συνεργασίας, σεβασμός των απόψεων των μελών της ομάδας, σεβασμός των υπολοίπων ομάδων). 


Η μακέτα του ανεμόμυλου

Εικόνα 2

Η εικόνα παρουσιάζει την τελική εργασία των μαθητών
Δημιουργός Σεναρίου: Ράλια Θωμά (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τους ανεμόμυλους στις ανεμογεννήτριες» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2655