Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"

3 ώρες

Γνωριμία με την ένατη τέχνη.

45λεπτά

Σε αυτήν τη φάση, οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη των κόμικς ή αλλιώς την "ένατη τέχνη". Στόχος είναι κυρίως να γνωρίσουν την εν λόγω τέχνη, την ιστορία των κόμικς και τις ιδιαίτερες τεχνικές που χρησιμοποιεί (φόντο, χρώμα κτλ). Για να επιτευχθεί αυτό, αρχικώς μπορεί να προβληθεί στο εργαστήριο πληροφορικής, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, βίντεο με περιεχόμενο σχετικό με τα κόμικς. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν από τους σταθμούς εργασίας τους κι άλλα βίντεο ή αποσπάσματά τους σχετικά με την εν λόγω τέχνη. Θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναζητήσουν από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ βίντεο για την τέχνη των κόμικς στην Ελλάδα.

        Στη συνέχεια, η καλλιέργεια των γραμματισμών - και όχι μόνο η παροχή γνώσεων- είναι δυνατό να επιτευχθεί αν ζητηθεί από τους μαθητές, οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες, να δημιουργήσουν τα δικά τους βίντεο-ντοκιμαντέρ για την "ένατη τέχνη". Στα σύντομης διάρκειας βίντεο που θα δημιουργήσουν μπορούν να αξιοποιήσουν πληροφορίες που συνέλεξαν από την προβολή των βίντεο που πριν λίγο παρακολούθησαν. Επιπλέον, μπορούν να αντλήσουν νέες πληροφορίες από το διαδίκτυο ή να καταθέσουν και τις δικές τους απόψεις για την τέχνη των κόμικς, τις οποίες θα εμπλουτίσουν με φωτογραφικό υλικό, ήχο κτλ, δημιουργώντας έτσι ένα πολυτροπικό κείμενο. Στις απόψεις που οι μαθητές θα καταθέσουν θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και ιδέες για την απόδοση του λατινικού κειμένου με τη βοήθεια των κόμικς, κάτι που προϋποθέτει μια σύντομης διάρκειας συζήτηση στην τάξη για το περιεχόμενο των κειμένων XXIV και XXIX, με σκοπό την κατανόησή τους. Μια σε βάθος, ωστόσο, κατανόηση του κειμένου θα επιτευχθεί στη β΄φάση του σεναρίου. Ενδεικτικά, για τη δημιουργία των βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα Windows Movie Maker.

       Ας σημειωθεί πως η γνωριμία των μαθητών με την ένατη τέχνη  μάλλον καθίσταται αναγκαία, προκειμένου οι ίδιοι στην επόμενη φάση να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμικς, μεταφράζοντας τα κείμενα XXIV και XXIX  και αποδίδοντας, ταυτοχρόνως, τις ιδέες που αυτά εκφράζουν.

 


Η ένατη τέχνη


Ελληνικά κόμικς


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2656