Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"

3 ώρες

Μετάφραση των κειμένων με τη συμβολή των κόμικς.

45λεπτά

Κατά τη δεύτερη αυτή φάση του σεναρίου, οι μαθητές αρχικώς, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και του διαθέσιμου λεξιλογίου των ενοτήτων που θα εξετάσουν (XXIV, XXIX), καλούνται να επιχειρήσουν μια πρώτη μετάφραση των λατινικών κειμένων. Για τις μεταφράσεις των παραπάνω κειμένων μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου (www.study4exams.gr) και να παρακολουθήσουν τα σχετικά με τη μετάφραση βίντεο. Επισημαίνεται πως οι μαθητές για να βοηθηθούν στη μετάφραση των κειμένων θα χρειαστεί να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να προσεγγίσουν τις ενότητες κειμενογλωσσικά, να διακρίνουν π.χ. τις προτάσεις των περιόδων (σε κύριες ή δευτερεύουσες), να συντάξουν τους όρους των προτάσεων, βρίσκοντας το υποκείμενο, το αντικείμενο κ.τ.λ. Καλό είναι να δοθεί προβάδισμα σε αυτό το σημείο στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών, μέσα στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Ωστόσο, η βοήθεια του εκπαιδευτικού, όταν ζητηθεί από τις ομάδες των μαθητών, θα είναι καταλυτική.

          Στη συνέχεια, ο στόχος είναι διπλός: αφενός οι μαθητές να ασκηθούν περισσότερο στη μετάφραση και αφετέρου να προσπαθήσουν με τη συμβολή μιας άλλης τέχνης, αυτής των κόμικς, να αποδώσουν τις ιδέες που τα κείμενα εκφράζουν, τις οποίες για να κατανοήσουν καλύτερα, καλό είναι να έχουν ήδη διαβάσει τα εισαγωγικά σημειώματα που προηγούνται των κειμένων. Έτσι, από τη μία θα μπορέσουν, διαβάζοντας εκ νέου τα κείμενα XXIV και XXIX, τα οποία αποτελούν ανέκδοτα της εποχής, να κατανοήσουν καλύτερα τις αντιλήψεις της αρχαίας ρωμαϊκής κοινωνίας και τις πτυχές τις καθημερινότητάς της, και από την άλλη, αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν για τα κόμικς κατά την προηγούμενη φάση, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις τεχνικές των κόμικς και να οπτικοποιήσουν τις ιδέες που εκφράζονται στα παραπάνω κείμενα.

         Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως οι ομάδες των μαθητών, λόγω της περιορισμένης διάρκειας της διδακτικής ώρας, μπορούν να δημιουργήσουν κάποια κόμικς, ίσως 4-5 καρέ, τα οποία θα αφορούν είτε στο κείμενο XXIV ή στο XXIX. Τα κόμικς που θα δημιουργήσουν θα έχουν εικόνες τέτοιες που θα ταιριάζουν στις ιδέες και το περιεχόμενο που εκφράζεται στα κείμενα αυτά, ενώ τα λόγια που θα συνοδεύουν τις εικόνες, θα αποτελούν τη μετάφραση των αντίστοιχων χωρίων των κειμένων που οι μαθητές επιλέξουν να αποδώσουν με τη συμβολή της ένατης τέχνης. Συγκεκριμένα, μπορούν οι μαθητές αρχικώς να σχεδιάσουν ένα σενάριο βασισμένο στη μετάφραση του κειμένου, στη συνέχεια να σκεφθούν τις σκηνές, τις εικόνες και τους ήρωες που θα χρησιμοποιήσουν στα δικά τους κόμικς και ακολούθως να μεταφέρουν τον παραπάνω σχεδιασμό στο λογισμικό δημιουργίας κόμικς. Προκειμένου να υπάρξει ανατροφοδότηση μεταξύ των ομάδων των μαθητών, μπορούν να αναρτήσουν τα κόμικς που δημιούργησαν σε κάποιο wiki, blog, e-class - αν υπάρχει ή έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες του μαθήματος. Εναλλακτικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα κολάζ, μία αφίσα με τα κόμικς των ομάδων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής τάξης. Τέλος, οι μαθητές, αξιοποιώντας τόσο τα κόμικς που δημιούργησαν όσο και τη φαντασία τους μπορούν να τα δραματοποιήσουν ή να τα διαβάσουν μέσα στην τάξη με διαμοιρασμό ρόλων.

       Η παραπάνω δραστηριότητα είναι δυνατό να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς οι τελευταίοι έχουν κάποια εξοικείωση με τα κόμικς. Άλλωστε, η απόδοση των ιδεών και της μετάφρασης των λατινικών κειμένων με τη βοήθεια των κόμικς από τους μαθητές αποτελεί μία δραστηριότητα, η οποία καλλιεργεί την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.

      Ας σημειωθεί πως κατά τη φάση αυτή η μέθοδος εργασίας θα είναι η ομαδοσυνεργατική. Άλλωστε, η φαντασία και η δημιουργικότητα των μαθητών μπορεί να αναδειχθεί περισσότερο μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας και οικειότητας που προσφέρει η εργασία σε ομάδες.

     Ας τονιστεί πως υπάρχουν αρκετά προγράμματα δημιουργίας κόμικς. Εδώ ενδεικτικά θα αναφερθούν τα comicstripcreator και toondoo. Ας διευκρινιστεί πως οι οδηγίες στα παραπάνω ελεύθερα λογισμικά βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα, ωστόσο στα συννεφάκια (ballons) οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γραμματοσειρά (όπως στο comicstripcreator). 

      Καλό θα είναι, για να μη χαθεί πολύτιμος διδακτικός χρόνος κατά τη φάση αυτή, το πρόγραμμα δημιουργίας κόμικς, που θα επιλεγεί να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές, να είναι ήδη εγκατεστημένο στους σταθμούς εργασίας τους και να έχει γίνει μια επίδειξη του τρόπου χρήσης του, ώστε οι μαθητές να έχουν μια σχετική εξοικείωση. Καλό είναι η εν λόγω επίδειξη να γίνει πριν από την έναρξη μιας πιθανής εφαρμογής του σεναρίου, ώστε οι μαθητές να μην έχουν απορίες ως προς τη χρήση του προγράμματος και να ανταποκριθούν στην προτεινόμενη δραστηριότητα, μέσα στα χρονικά όρια της διδακτικής ώρας. Ας σημειωθεί, επίσης, πως σε αυτήν την φάση δεν προτείνεται φύλλο εργασίας στο παρόν σενάριο, καθώς επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού που θα κάνει την εφαρμογή στην τάξη- σε συνεργασία με τους μαθητές του- να επιλέξει συγκεκριμένες φράσεις ή περιόδους του λατινικού κειμένου, οι οποίες θα αποδοθούν με την τέχνη των κόμικς.


Δημιουργία κόμικς


Δημιουργία κόμικς


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΞΕΣΤΕΡΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα Λατινικά συναντούν την "ένατη τέχνη"» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2657