Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

2 ώρες

Οι ιστοί και τα όργανα του σώματός μας

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias_ta_epipeda_organosis_tis_zois.pdf

Στην αίθουσα πληροφορικής οι μαθητές πραγματοποιούν την τρίτη δραστηριότητα του πρώτου φύλλου εργασίας, όπου τους ζητείται να περιγράψουν από τι νομίζουν αποτελούνται τα όργανα και οι ιστοί του σώματός μας χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις τους καθώς και στοιχεία από την προηγούμενη δραστηριότητα.

Στην τέταρτη δραστηριότητα του πρώτου φύλλου εργασίας ζητείται από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Βιολογία Α’-Γ΄ Γυμνασίου για να  ελέγξουν αν είναι σωστές οι απόψεις τους  από την  3η δραστηριότητα. Απαντούν στις ερωτήσεις που τίθενται και τέλος επιβεβαιώνουν ή απορρίπτουν τις αρχικές τους προβλέψεις και κάνουν τις κατάλληλες διορθώσεις όπου χρειάζεται. Τέλος όλες οι ομάδες ανακοινώνουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια.


Λογισμικό Βιολογίας Α'-Γ' Γυμνασίου


Το λογισμικό «Βιολογία Α’, Γ΄ γυμνασίου» έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α΄, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου με το νέο ΑΠΣ. Είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει λίγες πληροφορίες σε απλή γλώσσα, πολύ απλές παραστατικές κινούμενες εικόνες και καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του μαθήματος.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2736