Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

2 ώρες

Αξιολόγηση - Εργασία για το σπίτι

7λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2o_fyllo_ergasias_ta_epipeda_organosis_tis_zois.pdf

Ως εργασία για το σπίτι αναθέτουμε στην κάθε ομάδα  να βρει πληροφορίες για τη δομή ενός συστήματος των οργάνων που αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Οι πληροφορίες για την ανάθεση της εργασίας υπάρχουν στην δραστηριότητα 4η Β του 2ου φύλλου εργασίας.

Η αξιολόγηση γίνεται διαδικτυακά στην αίθουσα πληροφορικής σε φόρμα της Google. Οι ερωτήσεις της αξιολόγησης υπάρχουν και στην δραστηριότητα 4η Γ του 2ου φύλλου εργασίας.


Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής


Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2739