Φάση Σεναρίου

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

2 ώρες

Παρατήρηση παρασκευασμάτων και φωτογραφιών ιστών

19λεπτά

Στο εργαστήριο φυσικών επιστημών η κάθε ομάδα των μαθητών έχει στη διάθεση της από  ένα μικροσκόπιο και έτοιμα παρασκευάσματα ιστών τα οποία είναι ήδη τοποθετημένα και έτοιμα για παρατήρηση. Οι μαθητές της κάθε ομάδας αφού παρατηρήσουν τον συγκεκριμένο ιστό στο μικροσκόπιο και τον σχεδιάσουν, αλλάζουν θέση με τους συμμαθητές τους των άλλων ομάδων ώστε να παρατηρήσουν και τα υπόλοιπα παρασκευάσματα ιστών. Ταυτόχρονα χρησιμοποιείται ο υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας του εργαστηρίου όπου με τη βοήθεια του λογισμικού Βιολογία Α’-Γ΄ γυμνασίου παρατηρούν σε μεγέθυνση φωτογραφίες των ιστών.

Στη συνέχεια συζητούν με τις άλλες ομάδες το ρόλο της ύπαρξης των διαφορετικών ιστών σε ένα όργανο όπως του στομάχου και γράφουν τα συμπεράσματά τους.

Τέλος όλες οι ομάδες ανακοινώνουν τα συμπεράσματά τους στην ολομέλεια.  


Λογισμικό Βιολογίας Α'-Γ΄Γυμνασιου


Το λογισμικό «Βιολογία Α’, Γ΄ γυμνασίου» έχει σχεδιασθεί για να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α΄, Β’ και Γ΄ Γυμνασίου με το νέο ΑΠΣ. Είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που περιέχει λίγες πληροφορίες σε απλή γλώσσα, πολύ απλές παραστατικές κινούμενες εικόνες και καλύπτει ένα μικρό μέρος των αναγκών του μαθήματος.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2738