Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 ώρες

Αφόρμηση - Δημιουργία προβληματικής κατάστασης

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fyllo_ergasias.doc

Οι μαθητές/τριες καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο "Φωτόδεντρο" και να αναπαράγουν την εφαρμογή που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση και αφορά καιρικά φαινόμενα συγκεκριμένης ημερομηνίας:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2854

Αμέσως μετά, τους ζητείται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που διατυπώνονται στο φύλλο εργασίας με σκοπό να εντοπίσουν την πόλη που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο καιρού. Επισκέπτονται τις επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας που εμφανίζονται στο χάρτη και με βάση τα δεδομένα που εμφανίζονται σε κάθε πόλη συζητούν ανά ομάδα και αναπτύσσουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια προκειμένου να εξαχθούν αποψεις και ιδέες σχετικές με τον καιρό και πώς αυτός επηρεάζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Παρατήρηση:

Για την 1η και 2η φάση (συνολική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα) θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο Φύλλο εργασίας.

 

 

 

 


Έκτακτο δελτίο καιρού!

Βρείτε την πόλη για την οποία έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο καιρού!

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2792