Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 ώρες

Το κλίμα της Ελλάδας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3o_fyllo_ergasias.doc

Ακολούθως οι μαθητές καλούνται να επισκεφθούν το δικτυακό τόπο "Φωτόδεντρο" και να αναπαράγουν την εφαρμογή

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2856

και επιλέγοντας στο κάτω μέρος του χάρτη τα χρωματισμένα τετραγωνάκια να πάρουν πληροφορίες για το κλίμα κάθε περιοχής της Ελλάδας. Μπορούν να συγκρίνουν τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ανάγλυφο της Ελλάδας επιλέγοντας στην εφαρμογή το γεωμορφολογικό χάρτη.

Μετά οι μαθητές/τριες καλούνται να συμπληρώσουν δεδομένα στα φύλλα εργασίας τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους τίθενται. Με τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Φύλλο εργασίας επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν τις σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κλίμα των διαφόρων περιοχών της χώρας μας. Διαφοροποιήσεις που οφείλονται κυρίως στους παράγοντες που μελετήθηκαν στις προηγούμενες δραστηριότητες (απόσταση από τη θάλασσα, υψόμετρο, ανάγλυφο, οροσειρές, τοπικοί άνεμοι κλπ.).

Κάθε ομάδα ανακοινώνει στην τάξη τα αποτελέσματα των εργασιών της.

 


Κλιματικός χάρτης της Ελλάδας

Παροχή γραφημάτων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2795