Φάση Σεναρίου

Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3 ώρες

Παρουσιάσεις εργασιών-Αξιολόγηση

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
4o_fyllo_ergasias.doc

Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758

Χρησιμοποιώντας, σε ένα πιο σύνθετο περιβάλλον διεπαφής, τις επιλογές χαρτών θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων, Ιανουαρίου (χειμώνα) και Ιουλίου (καλοκαιριού), σε συνδυασμό με την εμφάνιση του γεωμορφολογικού χάρτη μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα για το κλίμα της Ελλάδας σε τυχαίες περιοχές που τους ζητείται να μελετήσουν και να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι η Τρίπολη και η Καλαμάτα όσον αφορά τις θερμοκρασίες και το Αργοστόλι και η Αθήνα όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Αφού μελετήσουν τους χάρτες θερμοκρασιών, βροχοπτώσεων σε σχέση με τον γεωμορφολογικό χάρτη καλούνται να καταγράψουν τις απόψεις τους για το κλίμα κάθε περιοχής με βάση τα όσα μάθανε. Τα συμπεράσματά τους ανακοινώνονται στην ολομέλεια της τάξης.

Τέλος, καλούνται να εκτυπώσουν και να συνθέσουν λευκό χάρτη της Ελλάδας (Ακτογραμμή, 3χ3) από τη διεύθυνση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2770?locale=el

καθώς και τα εικονίδια κατασκευής μετεωρολογικού χάρτη (προαιρετικά) από τη διεύθυνση:

http://dim-p-fokaias.att.sch.gr/wp-content/uploads/applets/kairos/image…

και να συνθέσουν ομαδικά το δικό τους μετεωρολογικό χάρτη. Τέλος καλούνται να τον παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης περιγράφοντας τον σαν να ήταν μετεωρολόγοι.

Για εξάσκηση προαιρετικά μπορεί:

α) Να ζητηθεί από τους μαθητές αφού αναπαράγουν την παρακάτω εφαρμογή:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3027

να συνθέσουν οι ίδιοι, με βάση τα δεδομένα που τους παρέχονται,  τον μετεωρολογικό χάρτη με το δελτίο καιρού.

β) Να επιλέξουν στις σωστές απαντήσεις που σχετίζονται με τον καιρό ή το κλίμα σε κάθε περίπτωση, αναπαράγοντας την επισυναπτόμενη διαδραστική εφαρμογή.


Κλίμα ή καιρός;

Το κλίμα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή και επαναλαμβάνονται. Ο όρος καιρός, αναφέρεται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ας δούμε τι μάθαμε!

Πολυχάρτης της Ελλάδας

Γεωμορφολογικός-θερμοκρασιών-βροχοπτώσεων-βλάστησης

Λευκός χάρτης της Ελλάδας για εκτύπωση

Ομαδική δραστηριότητα σύνθεσης χάρτη πρόγνωσης καιρού

Εικονίδια για σύνθεση χάρτη πρόγνωσης καιρού

Εικονίδια για κατασκευή μετεωρολογικού χάρτη

Γίνε μετεωρολόγος!

Φτιάξε το δελτίο πρόγνωσης καιρού

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΟΣΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΚΛΙΜΑ-ΚΑΙΡΟΣ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2796