Ασφαλώς στο Διαδίκτυο

Πληροφορική (Δημοτικό)

Ασφαλώς στο Διαδίκτυο

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το διαδίκτυο είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους. Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με μέτρο και σύνεση. Αρκετοί μαθητές δημοσιεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανεξέλεγκτα, χωρίς να γνωρίζουν τον κίνδυνο στον οποίο μπορούν να εκτεθούν.

Αφίσα την οποία δημιούργησε μαθητής δημοτικού σχολείου για τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας και Βίντεο (2015) με τίτλο: «Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω», της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ψηφιακό σενάριο εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Επικοινωνώ Ηλεκτρονικά» της Ε' τάξης δημοτικού, του προγράμματος σπουδών των δημοτικών με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ/1139/28-7-2010).


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής για τα προσωπικά δεδομένα αλλά και να προστατευτεί από τους κινδύνους έκθεσης αυτών στο διαδίκτυο.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Ασφάλεια δεδομένων > Προσωπικά δεδομένα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Προσδιορίζω τα προσωπικά δεδομένα
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή στο διαδίκτυο
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα
Να αντιμετωπίζουν τη χρήση του Διαδικτύου με ευαισθησία σε θέματα προστασίας των προσωπ. δεδομένων
Να εφαρμόζουν απλές πρακτικές συμβουλές για να προστατευτούν από τους κινδύνους στο Διαδίκτυο
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
προσωπικά δεδομένα, Αναγνώριση των κινδύνων που εγκυμονεί η παρουσίαση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο πληροφορικής (σύνδεση στο διαδίκτυο, ένας ή δύο μαθητές / υπολογιστή)

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Ασφαλώς στο Διαδίκτυο» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).