Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ο μαθητής θα γνωρίσει τα πιο συνηθισμένα αριθμητικά συστήματα και θα εντρυφήσει ιδιαίτερα στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, καθώς αυτό αποτελεί το κατεξοχήν σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας των δεδομένων στον Η/Υ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι να κατανοήσει ο μαθητής τη δυαδική αναπαράσταση των δεδομένων στο εσωτερικό του υπολογιστή, καθώς και τη διαδικασία μετατροπής ενός δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα και αντίστροφα.

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Πληροφορία > Αναπαράσταση πληροφορίας >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αριθμητικά Συστήματα
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Δυαδικό σύστημα
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική Αίθουσα
Μετατροπή δυαδικού αριθμού στο δεκαδικό σύστημα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Μετατροπή δεκαδικού αριθμού στο δυαδικό σύστημα
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Συνεργατική ανακεφαλαίωση μέσω παιγνιδιών
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν το σύστημα στο οποίο ανήκει ένας αριθμός και να προσδιορίζουν τα ψηφία του.
Να ερμηνεύουν τη θέση και να υπολογίζουν την αξία κάθε ψηφίου στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Να πειραματίζονται με μετατροπές θετικών ακεραίων αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό και αντίστροφα
Να προβλέπουν αποτελέσματα και να καταλήγουν σε συμπεράσματα.
Να συζητούν και να συνεργάζονται αρμονικά στην επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ψηφιακός υπολογιστής, Δυαδικό σύστημα, Δεκαδικό Σύστημα, Μετατροπές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Πίνακας, Βιντεοπροβολέας και 1 Η/Υ ανά δύο μαθητές

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης. Μετατροπές αριθμών από Δυαδικό σε Δεκαδικό και αντίστροφα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).