Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γυμνάσιο)

Ο Καζαντζάκης μαθητής: σχολικές αναμνήσεις και εμπειρίες.

3 ώρες

Το συγκεκριμένο απόσπασμα και επέκτασή του.

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_omada_a.docx fyllo_ergasias_omada_v.docx fyllo_ergasias_omada_g.docx fyllo_ergasias_omada_d.docx

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 5-6 ατόμων και αναλαμβάνουν ρόλους (χειριστής υπολογιστή, αναγνώστης, γραμματέας, βοηθοί, παρουσιαστής των συμπερασμάτων στην τάξη). Σκοπός είναι να συνεργαστούν και να δουλέψουν σε μια δραστηριότητα ανά ομάδα.

Αρχικά ασχολούμαστε με το υπάρχον κείμενο. Με τη μέθοδο του κατευθυνόμενου διαλόγου γίνεται ανάλυση του αποσπάσματος του σχολικού βιβλίου και επισήμανση ιδιαιτέρως των σημείων που αφορούν:

  • Τη μεγάλη σημασία της πρώτης μέρας στο σχολείο
  • Τα διαδοχικά και κλιμακούμενα συναισθήματα του παιδιού
  • Τις μορφές της μάνας και του πατέρα και τις διαφορετικές σχέσεις του καθενός με τον γιο
  • Τις σχέσεις γονέων-δασκάλων
  • Τις λεπτομέρειες στην περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης των δασκάλων στις δύο τάξεις του δημοτικού (παρατηρητικότητα, χιούμορ, παραστατικότητα)
  • Τις παιδαγωγικές αρχές λειτουργίας του σχολείου κατά τα τέλη του 19ου αιώνα
  • Τις προσδοκίες που δημιουργεί στον μικρό Καζαντζάκη και τους συμμαθητές του αλλά και σε μας τους αναγνώστες η Νέα Παιδαγωγική
  • Την αυταρχικότητα της πλειοψηφίας των δασκάλων, τη δασκαλοκεντρική μέθοδος,την έλλειψη του διαλόγου, την αυστηρότητα των ηθών, τις σωματικές τιμωρίες, την ψυχολογική βία και τη διαπόμπευση των παιδιών

Έχοντας δημιουγήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, έρχεται η ώρα για την ένταξη του αποσπάσματος στο  ευρύτερο κεφάλαιο "Το δημοτικό σκολειό" της Αναφοράς στον Γκρέκο και την επέκταση της ανάλυσης. Όλες οι ομάδες αναζητούν στο διαδίκτυο το κείμενο πληκτρολογώντας Καζαντζάκης Αναφορά στον Γκρέκο Δημοτικό σκολειό στη γραμμή Αναζήτησης του Google. Οδηγούνται στην ιστοσελίδα: https://books.google.gr. Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο ερευνούν συγκεκριμένο απόσπασμα η κάθε ομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας τους και απαντούν σε ερωτήσεις. Προετοιμάζουν μία μικρή παρουσίαση (5 λεπτών) η καθεμιά του κειμένου και του θέματός τους στην τάξη.


Δημιουργός Σεναρίου: ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Ο Καζαντζάκης μαθητής: σχολικές αναμνήσεις και εμπειρίες.» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2819