Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στάση... στο Βυζάντιο

3 ώρες

Παρουσίαση και αξιολόγηση εργασιών

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
stasi_sto_vyzantio-atomiko_fyllo_ergasiasanakefalaiosi.pdf fyllo_axiologisis_ergasion.pdf

       Κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της στην ολομέλεια της τάξης. Οι υπόλοιπες ομάδες παρακολουθούν με προσοχή, κρατούν σημειώσεις (συμπληρώνοντας ένα ατομικό φύλλο εργασίας με τα κυριότερα συμπεράσματα όλων των εργασιών), κάνουν ερωτήσεις και προτείνουν διορθώσεις ή συμπληρώσεις.

       Στη συνέχεια κάθε ομάδα αξιολογεί την εργασία των υπολοίπων με τη χρήση ενός φύλλου αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, εάν δεν επαρκεί ο χρόνος, θα παρουσιαστούν σε επόμενη διδακτική ώρα.

       Ο εκπαιδευτικός  αξιολογεί τη διαδικασία και το τελικό προϊόν των ομάδων. Βασικοί άξονες είναι:

  • Οργάνωση
  • Συμμετοχικότητα
  • Αξιοποίηση του χρόνου
  • Εντοπισμός επαρκούς υλικού
  • Εντοπισμός κατάλληλου υλικού
  • Μορφή εργασίας
  • Επικοινωνία

 


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στάση... στο Βυζάντιο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2887