Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

Στάση... στο Βυζάντιο

3 ώρες

Έρευνα στο διαδίκτυο

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_1.pdf stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_2.pdf stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_3.pdf stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_4.pdf stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_5.pdf stasi_sto_vyzantio-fyllo_ergasias_6.pdf

         Οι  μαθητές χωρισμένοι σε  έξι ομάδες των τεσσάρων (η διαδικασία χωρισμού των ομάδων έχει γίνει σε προηγούμενη διδακτική ώρα για εξοικονόμηση χρόνου) κάθονται μπροστά από τους υπολογιστές τους και αναλαμβάνουν να εξερευνήσουν το υλικό που τους προτείνεται στα φύλλα εργασίας προκειμένου να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες για να απαντήσουν σε ερωτήματα διερευνητικά, έτσι ώστε να φωτίσουν όλες τις πτυχές της Στάσης του Νίκα. Κάθε μαθητής δραστηριοποιείται στα πλαίσια της ομάδας αναλαμβάνοντας συγκεκριμένο ρόλο, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας. Ο επιμερισμός της εργασίας θα δώσει σε όλους τη δυνατότητα προόδου. 


Η Στάση του Νίκα

Το βίντεο που ακολουθεί θα σας δώσει μερικές γενικές πληροφορίες για τη Στάση του Νίκα.

Οι Δήμοι της Κωνσταντινούπολης


Χρονικό της Στάσης του Νίκα


Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος


Θεοδώρα


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η Στάση του Νίκα στη Wikipedia


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Στάση... στο Βυζάντιο» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2885