Φάση Σεναρίου

Διαθεματική Ομάδα (Προσχολική)

Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους

3 ώρες

Πώς μπορώ να συμβάλλω και εγώ;

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.docx

Η φάση αυτή , ουσιαστικά αποτελεί και την επεκτασιμότητα του ψηφιακού σεναρίου μας. Η ιστορία που δημιουργήσαμε με τα παιδιά , δίνει τη δυνατότητα στο κάθε παιδί  να συμβάλλει και να βοηθήσει τους ήρωες με το δικό του τρόπο και όπως εκείνο επιθυμεί , δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια βιωματική και διαδραστική διάσταση στην ιστορία μας. Τα παιδιά μας , αφού παρακολουθήσουν στη γωνιά του Η/Υ τις παρακάτω ιστοσελίδες για το πως μπορούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια των οργανώσεων για το παιδί και τα δικαιώματά του , https://www.unicef.gr/sch-yper  http://education.actionaid.gr/  καλούνται  να ζωγραφίσουν  τη  δική τους δράση βοήθειας προς τους άλλους και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Εναλλακτικά , μπορούμε τις ζωγραφίες να τις σαρώσουμε και να τις κάνουμε ένα power point που θα προβληθεί και στα άλλα νηπιαγωγεία , ή και να σταλεί με email στις οργανώσεις για το παιδί και τα δικαιώματά του.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα παιδιά μαθαίνουν τα δικαιώματά τους» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2933