Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ -ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

3 ώρες

ΦΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1o_fe_epitahynsi-eoek.doc 2o_fe_exisoseis.doc 3o_fe_diagrammata.doc

1ο ΦΕ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ-ΕΟΕΚ Δραστηριότητα 3

Οι μαθητές αφού συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους πειραματισμούς τους καλούνται να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις να συζητήσουν στην ομάδα τους για τα συμπεράσματά τους ώστε τέλος να τα καταγράψουν απαντώντας σχετικά ερωτήματα.

2ο ΦΕ: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  Δραστηριότητα 4

Οι μαθητές συγκρίνουν τις σχετικές προβλέψεις τους με τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία και αφού συσκεφτούν καταλήγουν στα συμπεράσματα που καταγράφουν απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η εισαγωγή της νέας γνώσης  σχετικά με τις  εξισώσεις  που προκύπτουν, γίνεται μέσω διαδραστικής παρουσίασης στην οποία και σχολιάζονται τα συμπεράσματα.

3ο ΦΕ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  Δραστηριότητα 3

Εδώ και πάλι συνεργαζόμενοι μέσα στην ομάδα τους  συγκρίνουν τις προβλέψεις με τις παρατηρήσεις τους και καλούνται να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους.

 


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΦΕ .......ΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ !


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ -ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2942