Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ -ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

3 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fa1_epitahynsi.doc fa2-exisoseis_diagrammata.doc fa_didaskalias.doc

Μετά την υλοποίηση του 1ου ΦΕ δίνεται ΦΑ1-ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ: (5 λεπτά) στο οποίο ζητείται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα εικόνας από την προσομοίωση για να υπολογίσουν το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας να χαρακτηρίσουν την κίνηση ως επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη και να σχεδιάσουν τα σχετικά διανύσματα.

Μετά την υλοποίηση του 2ου ΦΕ δίνονται στους μαθητές να απαντήσουν σε  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εισάγονται παρακάτω .

 Μετά την υλοποίηση του 3ου ΦΕ δίνεται ΦΑ2-ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (10 λεπτά) στο οποίο ζητείται να αξιοποιήσουν τα δεδομένα ενός διαγράμματος ταχύτητας χρόνου και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα ελέγχου των παραπάνω γνώσεων.Το διάγραμμα στο ΦΑ2 σχεδιαστηκε με τη χρήση του ηλεκτρονικού μιλιμετρέ από τη σελίδα του Η. Σιτσανλή :

http://www.seilias.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Ite…

Ως εργασία για το σπίτι: Τους ζητείται να εργαστούν σε ερωτήσεις αντιστοίχισης που εισάγονται παρακάτω.

Ο σχολιασμός τους γίνεται στο επόμενο μάθημα μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των τριών διδακτικών ωρών ,κατά τη διάρκεια του οποίου μοιράζονται επίσης στους μαθητές  φύλλα αξιολόγησης της διδασκαλίας  με ερωτηματολόγιο σχετικά με το κατά πόσο ο τρόπος αυτός διδασκαλίας  τους βοήθησε να κατανοήσουν έννοιες φυσικής και πόσο ενδιαφέροντα τον βρήκαν.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΦΕ ....ΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ!

Τσεκάρουμε τη σωστή απάντηση..

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ...


ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ


ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΡΩΜΑ..


ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Ερωτήσεις Αντιστοίχισης

Δουλέψτε στις παρακάτω ερωτήσεις αντιστοίχισης δοκιμάζοντας τις γνώσεις που αποκτήσατε...

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ -ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2943