Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα βουνά της χώρας μας

3 ώρες

Εμπέδωση, χρήση λογισμικού οπτικοποίησης

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias1.docx

Δραστηριότητα για τη 2η φάση

Αρχικά οι μαθητές θα μπουν στο λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth και θα τους ζητηθεί να περιηγηθούν στον χάρτη της Ελλάδας και να βάλουν πινέζες με το γνωστό τρόπο στα κυριότερα βουνά της Ελλάδας που έχουν μάθει.

Η οπτικοποίηση προσθέτει στην εκπαιδευτική διαδικασία διαχείρησης εικόνων μέσω υπολογιστή, καθώς οι δυνητικές εικόνες αποτελούν νοητικά μοντέλα που δεν πραγματοποιούνται πλέον με βάση το προυπάρχον πραγματικά μοντέλο. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα βουνά της χώρας μας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3080