Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)

Τα βουνά της χώρας μας

3 ώρες

Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη και παρουσίαση

45λεπτά

Στόχος της 3ης φάσης (3η διδακτική ώρα) είναι οι μαθητές συνεργαζόμενοι και συζητώντας με κριτικό πνεύμα στα πλαίσια των ομάδων τους να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική ιδέα <<Τα βουνά της χώρας μας>> με εξακτίνωση στα γεωγραφικά διαμερίσματα και τα βουνά του κάθε διαμερίσματος.Τον οποίο στην συνέχεια θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης.

Αυτή η δραστηριότητα θα αξιολογήσει αν οι μαθητές κατέκτησαν και εμπέδωσαν τη συγκεκριμένη ενότητα και αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου.


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΝΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Τα βουνά της χώρας μας» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3081