Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

2 ώρες

Βασικές εντολές για σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων

29λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf fyllo_ergasias_2.pdf

Ο εκπαιδευτικός με την έναρξη της διδασκαλίας παρουσιάζει τους εκπαιδευτικούς στόχους σχετικά με τη δημιουργία και τη χρήση των εντολών σχεδίασης. Δίνει στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1 το οποίο αρχικά περιέχει οδηγίες για την εισαγωγή χελώνας και τις βασικές εντολές σχεδίασης. Αφού γίνει μια αναφορά στη χελώνα και στις εντολές(Διάρκεια 3’), οι μαθητές καλούνται να διαπραγματευθούν την εισαγωγική δραστηριότητα όπου γίνεται χρήση των εντολών και οι μαθητές συνειδητοποιούν πως η χελώνα ζωγραφίζει πάνω στην κατεύθυνση που βρίσκεται(Διάρκεια 7’). Με τη δραστηριότητα 1, τα παιδιά έχοντας τις εντολές στο χαρτί, δημιουργούν ένα τετράγωνο και ανακαλύπτουν ότι η χελώνα όταν στρίβει δεξιά κινείται σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού(Διάρκεια 5’). Με τη δραστηριότητα 2, οι μαθητές εξασκούνται περισσότερο με τις εντολές μετακίνησης της χελώνας και αντιλαμβάνονται την έννοια της δομής ακολουθίας(Διάρκεια 8’). Στην δραστηριότητα 3, τα παιδιά καλούνται να εργαστούν αντίστροφα, δηλαδή έχουν τις εντολές και πρέπει να βρουν τα σχήματα που δημιουργούνται(Διάρκεια 6’)


Βασικές εντολές κίνησης της χελώνας


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Κοκκόρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3110