Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

2 ώρες

Χρήση διπλής επανάληψης στο σχεδιασμό σχημάτων

24λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf fyllo_ergasias_2.pdf fyllo_endeiktikon_apantiseon_toy_fylloy_ergasias_2.pdf

Στο Φύλλο Εργασίας 2, με τη δραστηριότητα 4 οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της διπλής επανάληψης μέσα από μια έτοιμη εντολή της οποίας βλέπουν το αποτέλεσμα (Διάρκεια 6’). Τέλος στη δραστηριότητα 5, καλούνται να φτιάξουν ένα σχήμα με χρήση διπλής επανάληψης αφού δίνονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις(Διάρκεια 10’).  Ακολουθεί συζήτηση και λύνονται τυχόν απορίες στη δομή επανάληψης (Διάρκεια 8’). Επίσης τα παιδιά παίρνουν ενά φύλλο με ενδεικτικές απαντήσεις καθώς και μια δραστηριότητα για να εξασκηθούν στο σπίτι (επισυνάπτεται στο σενάριο ως Φύλλο Εργασίας 3).


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Κοκκόρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3113