Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης

2 ώρες

Η εντολή επανάλαβε

16λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf fyllo_ergasias_2.pdf

Στο Φύλλο Εργασίας 1, η δραστηριότητα 4 εισάγει τα παιδιά στην εντολή επανάληψης. Αυτό το πετυχαίνουμε στηριζόμενη στη δραστηριότητα 1*  (Διάρκεια 8’). Τέλος στη δραστηριότητα 5, τα παιδιά καλούνται να μετατρέψουν τις εντολές τις δραστηριότητας 3* σε εντολές επανάληψης έτσι ώστε να εξασκηθούν στη νέα εντολή και να αντιληφθούν πότε και για πιο λόγο χρησιμοποιούμε επανάληψη καθώς και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης της (Διάρκεια 8’). Επίσης στα παιδιά μπορούν να δωθούν ενδεικτικές απαντήσεις των δραστηριοτήτων καθώς και ασκήσεις για εξάσκηση στο σπίτι τα οποία θα τα βρείτε στα διαδραστικά εργαλεία.

 

*έχει ήδη υλοποιηθεί κατά τη Φάση 1


Φυλλο εργασίας 1: Ενδεικτικές Απαντήσεις & Προτεινόμενες Ασκήσεις για εξάσκηση στο σπίτι


Δημιουργός Σεναρίου: Αθηνά Κοκκόρη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Βασικές εντολές σχεδίασης στη γλώσσα προγραμματισμού Logo – Εντολή επανάληψης» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3111