Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo

2 ώρες

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
rodeo-stage2.docx

Οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν ανά δύο και να επισκεφθούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες για να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους έγινε στο προηγούμενο στάδιο. Έτσι επαληθεύουν τις υποθέσεις τους.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3281