Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo

2 ώρες

Συγκριτική ανάλυση και παρουσίαση

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
rodeo-stage4.docx

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επισκεφθεί μία ιστοσελίδα και να απαντήσει σε μία σειρά από ερωτήσεις. Κάθε ομάδα έχει αναλάβει μία διαφορετική ιστοσελίδα που αντιστοιχεί σε διαφορετική ομάδα ερωτήσεων. Στη συνέχεια καλούνται να ετοιμάσουν μια παρουσιάση με βάση τα όσα διάβασαν σχετικά με το ροντέο σαν μέσο ψυχαγωγίας σε όλο τον κόσμο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3283