Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo

2 ώρες

Κατανόηση μέσα από δραστηριότητες

10λεπτά
Φύλλα Εργασίας
rodeo-stage3.docx

Οι μαθητές καλούνται να δουλέψουν σε ομάδες και να τοποθετήσουν σε μία σειρά εικόνων που αντιστοιχούν σε διάφορα δρώμενα ενός θεάματος ροντέο τους κατάλληλους τίτλους


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3282