Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo

2 ώρες

Καταιγισμός ιδεών

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
rodeo-stage1.docx

Δίνεται στους μαθητές μια εικόνα και καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις που διερευνούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους.


Μια εικόνα χίλιες λέξεις.

Οι μαθητές καλούνται να κοιτάξουν την εικόνα και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις βασιζόμενοι στο γνωστικό τους υπόβαθρο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Experiencing the American Culture and Identity Through the Rodeo» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3280