Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

3 ώρες

Η Παναγία και η εκπλήρωση των προφητειών

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_riza_toy_iessai_.docx i_riza_toy_iessai_1_.docx

Στο πρόσωπο της Παναγίας εκπληρώθηκαν οι μεγάλες προφητείες για τον ερχομό του Χριστού. Ο εκπαιδευτικός προβάλει με τη χρήση videoprojector την εικόνα "Η ρίζα του Ιεσσαί" από την αντίστοιχη ενότητα του διαδραστικού βιβλίου (e-book) και ζητά από τους μαθητές να μιλήσουν γι' αυτή (καταιγισμός ιδεών). Εξηγεί στους μαθητές τι απεικονίζει η εικόνα με αναφορά στην προφητεία του Ησαΐα: "Κλωνάρι που θα φυτρώσει από τη ρίζα του Ιεσσαί και λουλούδι θ' ανθίσει από κει" και τους παρουσιάζει κάποια από τα πρόσωπα που απεικονίζονται σε αυτή. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ασχολούνται με το Φύλλο Εργασίας 'Η ρίζα του Ιεσσαί" και αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της εικόνας καθώς και τη σύγχρονη προσέγγιση του θέματος. Παρατίθενται δύο Φύλλα Εργασίας τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη δεύτερη δραστηριότητα και ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για τη ανάθεσή τους στις μαθητικές ομάδες ανάλογα με το δυναμικό τους. Τέλος, με τη χρήση διαδραστικού πίνακα όλοι οι μαθητές ασχολούνται με τη δραστηριότητα με τίτλο "Η εκπλήρωση των προφητειών για την Παναγία".


Παναγία, η μητέρα του Χριστού (interactive e-book)


Η εκπλήρωση των προφητειών για την Παναγία


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παναγία, η μητέρα του Χριστού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3327