Παναγία, η μητέρα του Χριστού

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο προσεγγίζει τη ζωή της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού, με αναφορές στους κυριότερους σταθμούς της ζωής της, τις αρετές της και τα Θεοτοκονύμια που της έχει αποδόσει ο λαός.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να γνωρίσουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης του δημοτικού Σχολείου τη Μητέρα του Χριστού, τα παιδικά της χρόνια και την πνευματική της πορεία. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΠΕ) > Εκκλησιαστική Ιστορία > Άγιοι >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ομαδες - Ανίχνευση των αρχικών γνώσεων των μαθητών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Γνωριμία με τη ζωή της Παναγίας
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Η Παναγία και η εκπλήρωση των προφητειών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Τα Θεοτοκονύμια
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Η μαθητική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Να πληροφορηθούν μέσα από τις πηγές για τα παιδικά χρόνια της Παναγίας
Να διαπιστώσουν ότι στο πρόσωπο της Παναγίας εκπληρώθηκαν οι προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία
Να εντοπίσουν (σε κείμενα ή πηγές) τις αρετές της Παναγίας
Να συλλέξουν πληροφορίες για τα Θεοτοκονύμια.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ και των εφαρμογών τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Θεοτόκος, Παναγία, προφητεία, Μεσσίας, Θεοτοκονύμια, αρετές,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αριθμός Η/Υ όσες και οι μαθητικές ομάδες με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένο το λογισμικό του Π.Ι. "Θρησκευτικά Γ-Δ", εικόνες της Παναγίας σε έντυπη μορφή, σχολικό εγχειρίδιο μαθήματος Θρησκευτικών, videoprojector, διαδραστικός πίνακας

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παναγία, η μητέρα του Χριστού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).