Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Παναγία, η μητέρα του Χριστού

3 ώρες

Γνωριμία με τη ζωή της Παναγίας

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
i_panagia.pdf aretes.doc aretes1.doc

Ο εκπαιδευτικός γνωρίζοντας τις απορίες των μαθητικών ομάδων έχει προετοιμάσει κατάλληλα την προσέγγιση που θα ακολουθήσει. Επομένως, αρχικά οι μαθητές παρακολουθούν την παρουσίαση με τίτλο "Η Παναγία" (επισυνάπτεται σε μορφή pdf) και ταυτόχρονα ακούν το Απολυτίκιο της Γέννησης της Θεοτόκου από την αντίστοιχη ενότητα του διαδραστικού βιβλίου. Συζητούν για τα συναισθήματα που τους προκαλεί η απεικόνιση της Παναγίας σε διαφορετικά γεγονότα της ζωής της (βιωματική προπαρασκευή). Στη συνέχεια επεξεργάζονται (διαβάζουν, εκφράζουν απορίες, ζητούν εξηγήσεις, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους) το κεφάλαιο 17 του σχολικού εγχειριδίου των Θρησκευτικών "Η Γέννηση και τα Εισόδια της Θεοτόκου" (σελ. 55) και ασχολούνται με τις ασκήσεις κατανόησης με τίτλους: "Η Γέννηση και τα Εισόδια της Θεοτόκου" και "Η Γέννηση της Θεοτόκου" (με τη χρήση διαδραστικού πίνακα).

Έπειτα, οι μαθητές γνωρίζουν τις αρετές της Παναγίας.  Ακολουθώντας τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας αναζητούν τις αρετές της Θεοτόκου στο διαδίκτυο και τις καταγράφουν. Παρατίθενται δύο Φύλλα Εργασίας (Αρετές και Αρετές1) τα οποία διαφοροποιούνται ως προς τη δεύτερη δραστηριότητα και ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για τη ανάθεσή τους στις μαθητικές ομάδες ανάλογα με το δυναμικό τους. Οι μαθητικές ομάδες ανακοινώνουν τα αποτελέσμτα της εργασίας τους και συζητούν. Τέλος, οι μαθητές ασχολούνται με τη δραστηριότητα "Οι αρετές της Παναγίας" (με τη χρήση διαδραστικού πίνακα), η οποία συνδέει λέξεις που αναφέρονται στις αρετές της Παναγίας με την ερμηνεία τους. 


Η Γέννηση και τα Εισόδια της Θεοτόκου


Η Γέννηση της Θεοτόκου


Οι αρετές της Παναγίας


Παναγία, η μητέρα του Χριστού (interactive e-book)


Σταυρόλεξο: Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία


Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Παναγία, η μητέρα του Χριστού» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3326