Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.

3 ώρες

Ενίσχυση περιγραμμάτων και εμπλουτισμός χρωμάτων.

20λεπτά

Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση των σχεδιαστικών τους περιοχών με τις χρωματικές κουκίδες της επιλογής τους, αναδεικνύουμε μέσα από μεθοδευμένες και καθοδηγούμενες ερωτήσεις, το φαινόμενο της [H1] εξαφάνισης (ή αποδυνάμωσης) του σχεδίου. Παραλληλίζουμε αυτό το φαινόμενο με το φαινόμενο των υδρατμών στο μπάνιο ή της δροσιάς στα τζάμια του αυτοκινήτου τις πρωινές ώρες, προκειμένου να τους εισάγουμε την έννοια του ζωγραφικού χώρου και πιο συγκεκριμένα, του αέρινου[H2]  ζωγραφικού χώρου[H3] . Εν συνεχεία οι μαθητές μπορούν «να ενισχύσουν» το αρχικό σχέδιό τους, στο βαθμό που το επιθυμούν.

 Εξηγούμε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της πυκνότητας των σημείων πάνω στο μολυβένιο σχέδιο, αλλά τους παροτρύνουμε να χρησιμοποιήσουν χρώματα διαφορετικής τονικότητας από τις γειτνιάζουσες περιοχές (σκούρο στις ανοιχτές, ανοιχτό στις σκούρες). Παράλληλα τους ζητάμε να δημιουργήσουν χρωματικά φάσματα σε κάθε περιοχή που θα επιλέξουν, προσθέτοντας 2ο, 3ο κοκ χρώματα, πάντα σε φθίνουσα πυκνότητα σε σύγκριση με το αρχικό (κυρίαρχο) χρώμα  και με την προϋπόθεση ότι η επιλογή αυτών θα λάβει υπόψη της τις χρωματικές σχέσεις βασικών - συμπληρωματικών και έντονων - γκρίζων.

 


3ο στάδιο άσκησης - Τόνισε το σχέδιο, τον όγκου και δημιούργησε χρωματικούς ιριδισμούς.

Τελειώνοντας τη 2η φάση της άσκησης, θα παρατήρησες ότι το άπλωμα των χρωματικών σημείων σε όλα τα σχήματα-περιοχές του σχεδίου σου, αποδυνάμωσε την καθαρότητα του σχεδίου. Τώρα λοιπόν μπορείς, προσθέτωντας δεύτερα, τρίτα κ.ο.κ. χρώματα να το ενισχύσεις.

3ο στάδιο άσκησης - Τόνισε το σχέδιο, τον όγκου και δημιούργησε χρωματικούς ιριδισμούς.

Σε αυτό το στάδιο εξέλιξης της άσκησης, τονίζεις το σχέδιο και τον όγκο κάθε μορφής που εσύ κρίνεις ότι το χρειάζεται και προσθέτεις χρωματικούς ιριδισμούς, τοποθετώντας σημεία με δεύτερα, τρίτα κ.ο.κ. χρώματα..

Danse Sacrée - Claude Debussy

Ένα μουσικό κομμάτι από τον μεγάλο Ιμπρεσιονιστή συνθέτη Κλώντ Ντεμπισύ

Χρησιμοποίησε το παραπάνω μουσικό απόσπασμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης. Η εναλλαγή ρυθμών και εντάσεων που εμπεριέχει, θα σε παρασύρει σε αντίστοιχες εναλλαγές ρυθμών και εντάσεων στα σημεία σου. Τα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, είναι η πυκνότητα των σημείων σου, το μέγεθός τους και η ένταση που τα τοποθετείς.
Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει έναν ενιαίο ομαδικό ρυθμό και θα μετατρέψει τις εξατομικευμένες προσεγγίσεις, σε μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα, όπου κάθε "όργανο" θα παίζει το δικό του σκοπό, χωρίς όμως να λειτουργεί ως παραφωνία στο σύνολο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3412