Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.

3 ώρες

Στιγματογράφηση περιοχών με κυρίαρχο χρώμα.

60λεπτά

Αφού μοιράσουμε σετ μαρκαδόρων σε κάθε μαθητή (το πολύ ανά δύο) και εφόσον έχουν τελειώσει το σχεδιασμό του θέματός τους, τους παροτρύνουμε να ξεκινήσουν τη στιγματογραφία. Εξηγούμε ότι σε πρώτη φάση θα απλώσουν χρωματικά σημεία σε κάθε περιοχή (επιμέρους σχεδιασμένη ή και ως γενικότερο σχήμα) με το κυρίαρχο χρώμα που θεωρούν ότι υποστηρίζει την οπτική αναπαράσταση, π.χ. αν ο ουρανός τους θέλουν να δίνει την εντύπωση του γαλάζιου, θα ξεκινήσουν να τοποθετούν γαλάζια σημεία, κοκ. Τους εφιστούμε την προσοχή στην πυκνότητα τοποθέτησης των σημείων, προκειμένου οπτικά να συγκροτείται η εντύπωση του χρώματος. Τους προτρέπουμε να εφαρμόζουν διαφορετική πυκνότητα ή να αφήνουν κάποια περιθώρια όπου κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Επίσης τους μιλάμε για τις στρατηγικές τοποθέτησης των σημείων, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες, ατομικές πρακτικές εφαρμογής. Ενθαρρύνουμε όσους καθυστερούν. Δημιουργούμε κλίμα συλλογικής "αποστολής" και χωρίς να παραβλέπουμε τον ατομικό ρυθμό, προσπαθούμε να κατακτήσουμε έναν ομαδικό ρυθμό. Για το σκοπό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραδείγματα της ραπτομηχανής, των πιστονιών μιας μηχανής ή του μετρονόμου που δίνει το ρυθμό σε ένα μουσικό σύνολο. Σίγουρα πρέπει να βιώνουμε εμείς οι ίδιοι το συλλογικό ρυθμό της ομάδας και να τον οδηγούμε σε εξάρσεις και ανακουφίσεις. Βοηθητικό στοιχείο θα ήταν και μια ιμπρεσιονιστική μουσική υπόκρουση, όπως το παράδειγμα που δίνεται στην συνέχεια ( βλέπε: Danse Profane - Claude Debussy)

.


2ο στάδιο υλοποίησης - Γέμισε τα επιμέρους σχήματα και τις περιοχές με το κυρίαρχο χρώμα της επιλογής σου.

Σε αυτή τη Φάση της άσκησης, γεμίζεις με σημεία κάθε περιοχή-σχήμα με το χρώμα της επιλογής σου.

2ο στάδιο υλοποίησης - Γέμισε τα επιμέρους σχήματα και τις περιοχές με το κυρίαρχο χρώμα της επιλογής σου.

Σε αυτό το σημείο, επέλεξε το χρώμα που θες για κάθε περιοχή - σχήμα και γέμισέ το τοποθετώντας χρωματικά σημεία. Σκέψου με ποιόν τρόπο θα οργανώσεις αυτή την χρονοβόρα διαδικασία και βρες τον προσωπικό σου ρυθμό μέσα σε αυτή.

Danse Profane - Claude Debussy

Danse Profane, L 103, pt. 2, written by w:Claude Debussy, performed by the United States Marine Chamber Orchestra with Major Jason K. Fettig, conducting, MSgt Karen Grimsey, harp soloist on Aug. 14, 2010, at the Rachel M. Schlesinger Concert Hall and Arts

Χρησιμοποίησε το παραπάνω μουσικό απόσπασμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της άσκησης. Η εναλλαγή ρυθμών και εντάσεων που εμπεριέχει, θα σε παρασύρει σε αντίστοιχες εναλλαγές ρυθμών και εντάσεων στα σημεία σου. Τα εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, είναι η πυκνότητα των σημείων σου, το μέγεθός τους και η ένταση που τα τοποθετείς.
Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει έναν ενιαίο ομαδικό ρυθμό και θα μετατρέψει τις εξατομικευμένες προσεγγίσεις, σε μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα, όπου κάθε "όργανο" θα παίζει το δικό του σκοπό, χωρίς όμως να λειτουργεί ως παραφωνία στο σύνολο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3411