Φάση Σεναρίου

Καλλιτεχνικά / Εικαστικά (Δημοτικό)

Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.

3 ώρες

Επιλογή θέματος και απαλή σχεδίασή του.

15λεπτά

Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα ελεύθερο θέμα της επιλογής τους. Καλό είναι το σχέδιο να είναι απαλό, γι' αυτό και τους προμηθεύουμε με σκληρό μολύβι (ΗΒ και σκληρότερο). Τους συνιστούμε να "αξιοποιήσουν" όλη της επιφάνειά τους και να μην επικεντρωθούν σε μικροσκοπικές λεπτομέρειες. Τους παροτρύνουμε επίσης να σχεδιάσουν μορφές ποικίλων μεγεθών


1ο στάδιο εφαρμογής - Σχεδίασε απαλά με μολύβι το θέμα της επιλογής σου..


Άσκηση Πουαντιγισμού. Βίντεο με την τεχνική time lapse.

Σε αυτό το βίντεο, θα δεις σε γρήγορη κίνηση την πορεία που θα ακολουθήσει η άσκηση που θα ξεκινήσεις.

Σε αυτό το βίντεο μπορείς να δείς εν τάχει, πως περίπου θα εξελιχθεί η εργασία σου. Είναι τραβηγμένο με την τεχνική time lapse.

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΟΙΒΟΣ ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΡΤΣΑΚΑ ΕΛΕΝΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το σημείο, η αρχή των πάντων. Πουαντιγισμός, η περίπτωση του Ζώρζ Σερά.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3410