Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

3 ώρες

Ιστορικός χώρος και χρόνος

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
istorikos_hronos.pdf

Οι ομάδες επεξεργάζονται τα γεγονότα στη χρονική τους ακολουθία. Παράλληλα κάνουν εργασίες σχετικές με τον ιστορικό χώρο του πολέμου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιστορικός χώρος και χρόνος δεν αποτελούν το κύριο σημείο του σεναρίου μας.


ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (5 ομάδες, κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη χρονογραμμή ενός έτους από το 1914 ως το 1918)

Εστιάζουμε στα κυριότερα σημεία του πολέμου.

Η παράθεση του εξωτερικού συνδέσμου έχει βοηθητικό χαρακτήρα.


ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Να απαντήσετε (δύο ομάδες, δύο ερωτήσεις η καθεμιά) σύντομα στις αναδυόμενες ερωτήσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 1914-1916

Βοηθητικό υλικό για την εργασία στην τάξη

ΙΣΤΟΡΙΚΟI ΧΑΡΤΕΣ 1917-1918

Βοηθητικό υλικό για την εργασία στην τάξη

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3415