Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

3 ώρες

Εμβάθυνση στα αίτια (διαλεκτική εξήγηση)

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
dialektiki_exigisi_ton_gegonoton.pdf

Γίνεται επεξεργασία στα βασικά αίτια του πολέμου. Εμπλουτίζονται  με στοιχεία από το σχολικό βιβλίο και εξωτερικές πηγές. Λαμβάνεται υπόψη η εργασία και της προηγούμενης φάσης.


Αίτια του πολέμου


Η παράθεση του βίντεο έχει βοηθητικό χαρακτήρα
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3417