Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

3 ώρες

Αξιολόγηση της σχετικής ύλης

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
askiseis_axiologisis.pdf

Δίνονται ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, με σκοπό να ελεγχθεί η προσκτηθείσα γνώση. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης με σχολιασμό εικόνων και παραθεμάτων, ερωτήσεις τύπου πολλαπλής επιλογής και τύπου Σωστό-Λάθος. Οι μαθητές απαντούν ατομικά και όχι ομαδοσυνεργατικά. Όλες οι απαντήσεις θα περιληφθούν στο επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας.


ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Όπου επιλέξετε Λάθος, προσπαθήστε να κάνετε την απαιτούμενη διόρθωση.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ


Η ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ

Αφού μελετήσετε το σύντομο κείμενο που ακολουθεί, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που αναδύονται στα διαδραστικά σημεία της εικόνας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3418