Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

2 ώρες

Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
skor.doc fyllo_axiologisis.doc fyllo_axiologisis-apantiseis.doc vathmologo_to_mathima.doc

Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις τους και αξιολογούν την ομάδα τους, τον εαυτό τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα από την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της ετεροαξιολόγησης προκύπτει αναστοχασμός σχετικά με τις καινούργιες έννοιες, αλλά και τον τρόπο υλοποίησης του σεναρίου.

Με εργαλείο τις ερωταποκρίσεις και τη συζήτηση γίνεται ανακεφαλαίωση της ενότητας.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  • Οι μαθητές (ομάδες 2 - 3 μαθητές ανά σταθμό εργασίας) μελετούν και συμπληρώνουν έναν πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (Ρουμπρίκα αξιολόγησης), και βαθμολογούν την επίδοση της ομάδας τους (αυτοαξιολόγηση) (Φύλλο Εργασίας 1).
  • Οι μαθητές συμπληρώνουν από ένα φύλλο αξιολόγησης (ατομική δραστηριότητα). Τα φύλλα ανακατεύονται και μοιράζονται σε άλλους μαθητές μαζί με ένα φύλλο που περιέχει τις απαντήσεις (ετεροαξιολόγηση) (Φύλλο Εργασίας 2, Φύλλο Εργασίας 3).
  • Οι μαθητές μελετούν και συμπληρώνουν δεύτερο πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (Ρουμπρίκα αξιολόγησης) σχετικό με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος (αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας) (Φύλλο Εργασίας 4).

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3432