Περπατώντας στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

Περπατώντας στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οι μαθητές / τριες διερευνούν την Αρχαία Αγορά της κλασικής Αθήνας ως τοπίο, αλλά και ως χώρο στον οποίο συναντώνται οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά στοιχεία και σύμβολα της αθηναϊκής πολιτείας και της ιδεολογίας της. 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Η Αρχαία Αγορά της κλασικής Αθήνας πρέπει να προσεγγιστεί από τους μαθητές κατάλληλα, έτσι ώστε να γνωρίσουν το σχεδιασμό του χώρου, σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον, και τις λειτουργίες που επιτελούσε αλλά και να συνδεθεί συμβολικά με την αθηναϊκή πολιτεία και τη δημοκρατική της ιδεολογία.  Παρά το γεγονός ότι, τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της Ιστορίας, η αναφορά σε αυτά δεν είναι δυνατό, στο πλαίσιο ενός σχολικού εγχειριδίου, να είναι εκτενής και αναλυτική. Επιπλέον, η ιστορική προσέγγιση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται –κυρίως για τους αρχαιολογικούς χώρους όπως η Αρχαία Αγορά που αποτελούν σημεία αναφοράς της ελληνικής ιστορίας– κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, ένα σενάριο μάθησης, που να προσεγγίζει το χώρο χωρικά και συμβολικά. Το σενάριο αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει τους μαθητές για μια ενδεχόμενη επιτόπια επίσκεψη. Όπως κάθε αρχαιολογικός χώρος, έτσι και η Αρχαία Αγορά δεν είναι εύκολα προσπελάσιμη από τους μαθητές . Οι μαθητές δεν βλέπουν τη διάρθρωση του χώρου και τα κτίρια όπως ήταν την εποχή  που επιτελούσαν τη λειτουργία τους. Χρειάζεται ένα εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπλάσει στη φαντασία του μαθητή το χώρο, θα διευκρινίσει σημεία και λεπτομέρειας που αξίζουν αναφοράς και, εν τέλει, θα λειτουργήσει ως διαμεσολαβητικός καταλύτης ανάμεσα στο θεατή και στο χώρο.

Στο παρόν σενάριο μάθησης οι μαθητές εξοικειώνονται με τη λέξη αγορά σύμφωνα με τη σημασία που είχε στην αρχαία Αθήνα. Σήμερα στη χρήση της λέξης αποδίδεται η καταναλωτική της σημασία. Τι συνέβαινε όμως στην αρχαία Αθήνα; Οι μαθητές ανασυνθέτουν την αγορά της Αθήνας στα κλασικά χρόνια και τη νοηματοδοτούν σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής εκείνης. Διερευνούν τις λειτουργίες της Αρχαίας Αγοράς καθώς περιηγούνται εικονικά σε αυτή και αναδεικνύουν τη σημασία του χώρου και του τοπίου, ως εννοιών που συμπεριλαμβάνουν κοινωνικές, οικονομικές, θρησκευτικές και πολιτικές διαστάσεις.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Αρχαιότητα (1100 π.Χ.- 4ος μ.Χ. αι.) > Κοινωνική οργάνωση και Καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ο χρόνος, ο χώρος, οι άνθρωποι
90λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι
Να διερευνήσουν την Αρχαία Αγορά της Αθήνας ως οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό χώρο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αρχαία Αγορά, Αθήνα, Χρυσός Αιώνας του Περικλή, Κλασική Περίοδος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Υπολογιστών, Διαδραστικός Πίνακας ή Βιντεοπροβολέας, Διαδίκτυο

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ/ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Περπατώντας στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).