Φάση Σεναρίου

Χορός (Γυμνάσιο)

Χορεύοντας με τον Matisse

2 ώρες

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1.pdf

 Στον διαδραστικό πίνακα προβάλλεται  ο πίνακας του Henri Matisse «The Dance, 1910, Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia» (Επιλέχτηκε ο πίνακας από το συγκεκριμένο μουσείο λόγω των πιο έντονων χρωμάτων που έχει σε σχέση με τον άλλο επίσης αυθεντικό). Οι μαθητές σε ομάδες των 4 (όπως και στον πίνακα)  συνεργάζονται και αφού παρατηρήσουν τον πίνακα και συζητήσουν συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας_1. Η κάθε ομάδα, ανακοινώνει/παρουσιάζει στην τάξη τις υποθέσεις της και τις συζητούν στην ολομέλεια.

Παραπέμπονται στην ιστοσελίδα του Φωτόδενδρου με μαθησιακό αντικείμενο: «Ο ΧΟΡΟΣ, ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΤΑΖ, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,1910» όπου υπάρχουν σύντομες πληροφορίες για το έργο και απαντούν σε ερωτήσεις.

Διαβάζουν το κείμενο: "Ερρίκος Ματίς, 1869-1954 (Matisse, Henri Emile Benot)" και απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις και μετά παραπέμπονται στο άρθο «Ο χορός (1932)» 

Στο τέλος, μελετούν πάλι τον πίνακα και επικεντρώνονται στα στοιχεία της κίνησης (σώμα, χώρο, χρόνο, δυναμική). Ο εκπαιδευτικός κάνει ερωτήσεις γύρω από τις κινητικές δεξιότητες, με σκοπό να ενεργοποιηθεί η φαντασία των παιδιών και να παροτρυνθούν σε αντίδραση που θα μετουσιωθεί σε δράση (κίνηση). Στη φάση αυτή η ίδια η διανοητική διεργασία που προκαλείται από την ερώτηση είναι σημαντικότερη και από την απάντηση.


Γνωρίζω το έργο

Πληροφορίες για τον πίνακα

Γνωρίζω το έργο


Γνωρίζω το έργο


Ματίς και το κίνημα των «φοβιστών».


Henri Matisse «The Dance»


"Ο ΧΟΡΟΣ", ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ

Σύντομες πληροφορίες για το έργο

μαθησιακό αντικείμενο: «Ο ΧΟΡΟΣ, ΑΝΡΙ ΜΑΤΙΣ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΡΜΙΤΑΖ, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,1910»

Ερρίκος Ματίς, 1869-1954 (Matisse, Henri Emile Benot)

Μελετούν το παρακάτω κείμενο

«Ο χορός» (1932)

το κείμενο «Ο χορός» (1932) είναι από την ιστοσελίδα: http://antikleidi.com/2013/10/24/matise-xoros-mousiki/

Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χορεύοντας με τον Matisse» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3471