Φάση Σεναρίου

Χορός (Γυμνάσιο)

Χορεύοντας με τον Matisse

2 ώρες

ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.pdf epektasi.pdf aytoaxiologisi.pdf axiologisi_ton_allon_omadon.pdf

Στην αίθουσα του μαθήματος (χορού) όπου υπάρχει διαδραστικός πίνακας ή προτζέκτορας) προβάλεται και πάλι ο πίνακας "Ο Χορός"του Henri Matisse

Ξεκινώντας το μάθημα, για να γίνει και η σύνδεση με το προηγούμενο, οι μαθητές ανά ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη το Φύλλο Εργασίας_1 που συμπλήρωσαν στο προηγούμενο μάθημα και όσα έμαθαν σε αυτό, δίνουν ένα δικό τους τίτλο στον πίνακα.

Καλούνται να μελετήσουν τα χρώματά του πίνακα και να ονομάσουν τα συναισθήματα τους καθώς τον παρατηρούν και τα καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας_2. Προσπαθούν να συνδέουν βασικές κινητικές έννοιες με όρους εικαστικούς όπως π.χ. να συνδέσουν τη δυναμική της κίνησης με το βαθύ βαθύ ή παλ χρώμα ή με το φωτεινό/σκιερό. 

Στο κύριο μέρος του μαθήματος ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη μέθοδο επίλυσης  προβλήματος και παροτρύνει τους μαθητές του να μεταφράσουν το μήνυμα του καλλιτέχνη, να το μετουσιώσουν σε κίνηση και να το επικοινωνήσουν σε κοινό ( στις άλλες ομάδες). Καλούνται, αφού μελετήσουν τον πίνακα, να λάβουν υπόψη τα στοιχεία της κίνησης που έχουν εντοπίσει, το Φύλλο Εργασίας_1 και Φύλλο Εργασίας_2 και να δημιουργήσουν μια αλληλουχία κινητικών μοτίβων και κινήσεων μεταφράζοντας το μήνυμα που εκπέμπει σε αυτούς το συγκεκριμένο έργο. Ξεκινούν από μια αρχική κίνηση και μια τελική κίνηση που θα τις ενώσουν με  ενδιάμεσες μετακινήσεις/ συνδέσεις, αποφασίζουν για  τη διάθεση της σύνθεσης τους (χαρούμενη ή σοβαρή) και επιλέγουν τη μουσική την οποία θεωρούν την πιο κατάλληλη για τη σύνθεσή τους.

Οι  μαθητές δοκιμάζουν να διερευνήσουν όχι μόνον τις δυνατότητες κίνησης αλλά και μια εσωτερική συνειδητοποίηση της κίνησης (το πρώτο βήμα για να γίνει η κίνηση χορός είναι να δοθεί προσοχή σε αυτήν). Δουλεύουν σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων, και συνεχίζουν να αναζητούν κινητικές λύσεις στο ζητούμενο του θέματος, δοκιμάζοντας συνδυασμούς, δημιουργώντας μικρές κινητικές φράσεις, οι οποίες μπορούν να αναπαραχθούν, να βελτιωθούν και να αποτελέσουν σύνθεση χορού.

Στη συνέχεια ανά 2 οι ομάδες συνεργάζονται (τώρα είναι μία ομάδα των 8 μαθητών με 2 υποομάδες των 4 μαθητών) και διδάσκουν η μία ομάδα στην άλλη τη δική τους χορογραφία . Έτσι η κάθε νέα ομάδα ( 8 μαθητών), έχει ένα μεγαλύτερης έκτασης υλικό για τη δημιουργία κινητικής ροής.  Προσπαθούν να ενώσουν τα 2 μέρη των υποομάδων και κάνουν τις κατάλληλες βελτιώσεις, έτσι ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό και κοινά αποδεκτό από την ομάδα αποτέλεσμα.

Οι ομάδες παρουσιάζουν την δουλειά τους /τον «δικό τους» χορό, στην ολομέλεια (τάξη) . Ακολουθεί  αυτοαξιολόγη και ετεροαξιολόγηση καθώς εναλλάσσονται σε ρόλους χορευτών και θεατών. Ο κάθε μαθητής αξιολογεί την προσωπική του πορεία και τη συμμετοχή του στο τελικό προϊόν (Φύλλο Αυτοαξιολόγησης) αλλά και τη δουλειά των άλλων ομάδων (Φύλλο Ετεροαξιολόγησης).


Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χορεύοντας με τον Matisse» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3472