Χορεύοντας με τον Matisse

Χορός (Γυμνάσιο)

Χορεύοντας με τον Matisse

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τέχνη στο σχολείο αποτελεί όχημα πολιτιστικής αγωγής και παιδείας υψηλού επιπέδου με την αξιοποίηση και συμμετοχή στην παιδευτική διαδικασία του νοητικού αλλά και του πνευματικού και ψυχικού δυναμικού του μαθητή. Η επίδραση της τέχνης του χορού τόσο στην σωματική και νοητική ανάπτυξη όσο στην πνευματική και στην αισθητική καλλιέργεια των παιδιών είναι πολύ μεγάλη. Ο χορός, που γίνεται με επίγνωση της αποστολής αυτής, μπορεί να συνδράμει στη μορφωτική προσπάθεια του σχολείου για δημιουργία διόδου και υποστήριξη της μετάβασης από το λογικό σύστημα στο συμβολικό και μπορεί να αποτελέσει για τα παιδιά ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, χειραφέτησης και αγωγής πολιτισμικής (από τον ΄΄Οδηγό εκπαιδευτικού για το Χορό – Κίνηση΄΄, [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης])

Το προτεινόμενο σενάριο, στηρίζεται στην ενεργή μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου ο εκπαιδευτικός είναι διευκολυντής στη μάθηση, προσφέρει τα κατάλληλα κίνητρα και εργαλεία στον μαθητή βοηθώντας τον να οικοδομήσει ο ίδιος τη γνώση και να γίνει δημιουργός. Μέσα από διαφορετικούς τρόπους μάθησης επιδιώκει να αυξήσει τις πιθανότητες για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και έτσι να διασφαλίσει τη δυνατότητα ώστε οι μαθητές να επωφεληθούν τα μέγιστα από το μάθημα του χορού.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

"Ο Χορός" (1910) θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αριστουργήματα του Αρνί Ματίς (1869 -1954) και βρίσκεται στο μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης. Οι  γιγαντόσωμες φιγούρες χορεύουν ανάμεσα σε γη και ουρανό, παρασυρμένες σε ένα αέναο στροβιλισμό. Πίσω από την φαινομενική απλότητα της σύνθεσης και την αμεσότητα των μορφών και των χρωμάτων κρύβεται ένα σύνθετο πλέγμα από ιδέες και νοητικούς  συνειρμούς. Ο  χορός γίνεται το συμβολικό όραμα  ενός συμπαντικού εναγκαλισμού, στο οποίο η ζωή ερμηνεύεται  ως μια κυκλική αρμονία που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα και ρυθμικά .


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Με το προτεινόμενο σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι στο καθετί- και ιδιαίτερα στο χώρο της Τέχνης- μπορεί να δοθούν διαφορετικές ερμηνείες και σημασίες, ανάλογα με την οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας και να αντιληφθούν το πώς η κατανόηση της υποκειμενικής ματιάς κάθε μέλους της ομάδας μπορεί να εμπλουτίσει τη δυνατότητά να αντιμετωπίζουμε κριτικά την πραγματικότητα γύρω μας συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον επικοινωνιακό πολιτισμό.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Χορός >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών με διαδραστικό πίνακα και σύνδεση στο διαδίκτυο
ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα του μαθήματος (χορού) με διαδραστικό πίνακα ή προτζέκτορα)
Διδακτικοί Στόχοι
Να μελετήσουν ζωγραφικούς πίνακες και να διακρίνουν σε αυτούς κινητικά στοιχεία/θέματα
Να μπορούν να συνθέσουν ένα κινητικό συνδυασμό ή μια χορογραφία από τα στοιχεία αυτά
Να εκφράζουν με κίνηση αυτό που νιώθουν παρατηρώντας ένα έργο τέχνης
Να ασκηθούν στην επίλυση προβλήματος
Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθηση
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Χορός, ζωγραφική, χρώματα, συναισθήματα, επικοινωνία, δημιουργία,
Υλικοτεχνική υποδομή
Αίθουσα υπολογιστών, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Χορεύοντας με τον Matisse» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).