Φάση Σεναρίου

Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)

Σχολικός Κήπος

3 ώρες

Αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών

45λεπτά

Ο/η εκπαιδευτικός παροτρύνει τα παιδιά με την χρήση του Google Maps να επισκεφτούν άλλους κήπους (π.χ. τον κήπο των Βερσαλλιών στη Γαλλία, τον κήπο Keukenhof στην Ολλανδία, τον Βοτανικό κήπο στην Αθήνα), προκειμένου να πάρουν διάφορες ιδέες για την διαμόρφωση του σχολικού τους κήπου. Έτσι, τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, ανοίγουν το Google Maps  και πληκτρολογούν στο πεδίο αναζήτησης ονόματα συγκεκριμένων κήπων, ώστε να πλοηγηθούν σε αυτούς μέσω δορυφορικών εικόνων. 


Πλοήγηση στον Κήπο Keukenhof της Ολλανδίας

Κήπος Keukenhof

Πλοήγηση στον Κήπο των Βερσαλλιών στην Γαλλία

Κήπος των Βερσαλλιών

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Σχολικός Κήπος» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
3507