Φάση Σεναρίου

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Γεωργία και Περιβάλλον

2 ώρες

Τομείς γεωργικής παραγωγής

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
georgikes_drastiriotites.docx kataigismos_ideon.docx

Δίνεται από τον εκπαιδευτικό ο ορισμός της έννοιας της "γεωργίας"  και αναλύεται μαζί με τους μαθητές.

Δίνονται από τον εκπαιδευτικό διάφορες δραστηριότητες του ανθρώπου και ζητείται από τους μαθητές να κρίνουν αν είναι γεωργικές ή όχι. Χρησιμοποιείται το διαδραστικό εργαλειο της αντιστοίχισης και κατόπιν το 1ο φύλλο εργασίας. 

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών ζητούνται από τους μαθητές διάφορες γεωργικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές ομαδοποιούνται σε έννοιες όπως "φυτική παραγωγή", "κτηνοτροφία", "αλιεία", "δασική παραγωγή" και καταγράφονται στο 2ο φύλλο εργασίας.

Οι μαθητές/τριες απαντούν στα φύλλα εργασίας, τα οποία επεξεργάζονται  χωρισμένοι σε ομάδες. Με τα φύλλα εργασίας γίνεται και η αξιολόγηση της 1ης φάσης.

 


Γεωργικές δραστηριότητες

Με τον όρο "Γεωργία" εννοούμε τη δραστηριότητα εκείνη του ανθρώπου που αφορά την εκμετάλλευση της φύσης (έδαφος, κλιματολογικές συνθήκες, ζώα κλπ) για την παραγωγή αγαθών που προορίζονται κυρίως να ικανοποιήσουν τις βασικές του ανάγκες.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γεωργία και Περιβάλλον» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
3510