Γεωργία και Περιβάλλον

Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)

Γεωργία και Περιβάλλον

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Κατ΄αρχή θα δοθεί και θα αναλυθεί ο ορισμός της έννοιας της "γεωργίας". Με βάση αυτό τον ορισμό θα προκύψουν οι "τομείς" της γεωργικής παραγωγής.

Στη συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα και θα αναλυθεί και αιτιολογηθεί το πως το περιβάλλον επηρεάζει την κατανομή, την άσκηση αλλά και τα αποτελέσματα της γεωργικής δραστηριότητας.

Τέλος θα δοθούν πληροφορίες για τους τρόπους άσκησης της γεωργίας, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη του γεωργού απέναντι στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να γίνουν ικανοί να διακρίνουν ποιες από τις δραστηριότητες του ανθρώπου είναι "γεωργικές" και να το αιτιολογούν. Επίσης να εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον επηρεάζει τη γεωργία όπως επίσης και το πως ο τρόπος άσκησης της γεωργίας μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Επαγγελματικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τομείς γεωργικής παραγωγής
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Σχέση γεωργίας και περιβάλλοντος
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα διδασκαλίας
Αξιολόγηση
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Να πληροφορηθούν για την αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και γεωργίας.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Γεωργία, περιβάλλον, Εντατική γεωργία, Παραδοσιακή γεωργία.,
Υλικοτεχνική υποδομή
Η/Υ
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Γεωργία και Περιβάλλον» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).