ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)

ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επεξεργασίας της Δ.Ε. 1. «Γιατί μελετάμε την Αγία Γραφή» του σχολικού εγχειριδίου των  Θρησκευτικών της  Α΄ Γυμνασίου, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το σενάριο περιλαμβάνει τη γνωριμία και τη σταδιακή δόμηση εννοιών που σχετίζονται με  την Αγία Γραφή ως αντικείμενο μελέτης ανεξαρτήτως θρησκείας, ως ιερό βιβλίο που κατέχει κεντρική θέση στη ζωή των χριστιανών και της  Εκκλησίας και ως το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο, του οποίου οι  ιστορίες και τα πρόσωπα ενέπνευσαν  την τέχνη και επέδρασαν στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των  ΔΕΠΠΣ αλλά  και του Νέου Προγράμματος  Σπουδών στα Θρησκευτικά γιατί  έχει μαθητοκεντρική δομή και στηρίζεται στην ομαδοσυνεργασία, την παροχή και δόμηση της γνώσης,  τη διαθεματικότητα  και την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία. Προαπαιτούμενα είναι η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και η εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργασία  και  τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

 

 

Για ποιούς λόγους οι σύγχρονοι άνθρωποι μελετούν  την Αγια Γραφή ή αλλιώς Βίβλο;

Είναι χριστιανοί όλοι οι αναγνώστες της Βίβλου;

Πώς συσχετίζεται η Βίβλος με τον παγκόσμιο πολιτισμό;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΔΕ) >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
χαμηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ή ΒΙΒΛΟΣ
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Η ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές: Να πληροφορηθούν ποια είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και το περιεχόμενό τους.
Να αντιληφθούν ότι η Βίβλος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις τέχνες και τον πολιτισμό
Να διαπιστώσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη επίδραση της Βίβλου στον πολιτισμό των χριστιανικών λαών.
Να κατανοήσουν μέσα από παραδείγματα την αξία της μελέτης της Αγίας Γραφής.
Να ασκηθούν στην ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Αγία Γραφή, Βίβλος, κανόνας Αγίας Γραφής, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, ιερό βιβλίο, λόγος του Θεού, Πολιτισμός,
Υλικοτεχνική υποδομή
διαδραστικό βιβλίο μαθητή, υπολογιστής, διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, αποθετήριο ηλ. εκπαιδευτικού υλικού (φωτόδεντρο), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσίασης
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).